The Lord's Prayer

(in Irish)
As Gaeilge:

Ár nAthair atá ar neamh,
Go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil ar an talamh
Mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc
Óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht
agus an ghlóir
Trí shaol na saol

in Scots Gaelic

Ar n-Athair a tha air neamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rioghachd.
Deanar do thoil air an talamh,
mar a nithear air neamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran laitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rioghachd,
agus an cumhachd,
agus a ghloir,
gu siorraidh. Aimen.

[image]


copyright 1997 R. Zacchio, displayed with permission of the artist
Please do not copy or reproduce this original picture. It remains the sole property of the artist.
Thank you for your cooperation.The Hail Mary

in Irish
As Gaeilge:

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh, anois,
agus ar uair ár mbáis. Aimen.

[image]


copyright 1997 R. Zacchio, displayed with permission of the artist
Please do not copy or reproduce this original picture. It remains the sole property of the artist.
Thank you for your cooperation.


I SEE HIS BLOOD
UPON THE ROSE

by
Joseph Mary Plunkett
I see His blood upon the rose
And in the stars the glory of His eyes,
His body gleams amid eternal snows,
His tears fall from the skies.
I see His face in every flower;
The thunder and the singing of the birds
Are but His voice -- and carven by His power
Rocks are His written words.
All pathways by His feet are worn
His strong heart stirs the ever-beating sea,
His crown of thorns is twined with every thorn,
His cross is every tree.